13 thay đổi về lương, BHXH, BHYT các doanh nghiệp cần chú ý

13 thay đổi về lương, BHXH, BHYT dành cho NLĐ từ ngày 01/07/2019

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở gia tăng khoảng 7,2% không chỉ có lợi cho cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động (NLĐ) trong khối nhà nước mà NLĐ ngoài nhà nước cũng đc hưởng lợi.

Theo đó, NLĐ ngoài nhà nước cũng được hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT nhiều hơn. chi tiết như sau:

1. Mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khỏe sau lúc ốm đau một ngày bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng).

hai. lao động nữ sinh con hoặc NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho từng con bằng 2.980.000 đồng (hiện hành là hai.780.000 đồng). trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha nhập cuộc BHXH thì bố được trợ cấp một lần bằng hai.980.000 đồng (hiện hành là hai.780.000 đồng) cho mỗi con.

3. Mức hưởng chính sách dưỡng sức, bình phục sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng).

4. Mức trợ cấp một lần với NLĐ bị suy giảm năng lực cần lao từ 5% tới 30% đc khai triển như sau:

– Suy giảm giá 5% khả năng lao động thì đc hưởng 7.450.000 đồng (hiện hành là 6.950.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng);

– Ngoài mức trợ cấp nêu trên, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng lương thuởng đóng BHXH của tháng liền kề trước lúc nghỉ việc để điều trị.

8888

Hình ảnh: 13 đổi thay về lương, BHXH, BHYT dành cho NLĐ từ ngày 01/07/2019

5. Mức trợ cấp hằng tháng với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên được khai triển như sau:

– Suy giảm 31% năng lực cần lao thì được hưởng bằng 447.000 đồng (hiện hành là 417.000 đồng), sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì đc hưởng thêm 29.800 đồng (hiện hành là 27.800 đồng);

– Ngoài mức trợ cấp nêu trên, hằng tháng còn đc hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng BHXH, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH đc tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước lúc mất việc để điều trị.

6. NLĐ bị suy giảm năng lực lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh thần kinh thì ngoài mức hưởng quy định Tại Điều 47 của Luật BHXH 2014, hằng tháng còn đc hưởng trợ cấp phục vụ bằng 1.490.000 đồng (hiện hành là một.390.000 đồng).

7. NLĐ đang làm việc bị chết do tai nạn cần lao, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu bởi vì tai nạn cần lao, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân đc hưởng trợ cấp một lần bằng 53.640.000 đồng (hiện hành là 50.040.000 đồng).

8. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau lúc điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 372.500 đồng (hiện hành là 347.500 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe Tại gia đình; bằng 596.000 đồng (hiện hành là 556.000 đồng) nếu nghỉ dưỡng sức, bình phục sức khoẻ Ở cơ sở tập hợp.

9. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo điều khoản Ở Điều 54 và Điều 55 của Luật BHXH 2014 bằng 1.490.000 đồng (hiện hành là một.390.000 đồng), trừ cảnh huống điều khoản Ở điểm i khoản 1 Điều hai & khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH 2014.

10. Trợ cấp táng bằng 14.900.000 đồng (hiện hành là 13.900.000 đồng).

11. Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng (hiện hành là 695.000 đồng); tình huống thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng (hiện hành là 973.000 đồng).

12. NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tình nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo cơ chế BHXH bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng 1.490.000 đồng (hiện hành là một.390.000 đồng), trừ đối tượng quy định Tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2014.

13. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng Chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 223.500 đồng (hiện hành là thấp hơn 208.500 đồng) không phải khai triển cùng chi trả.

content nêu trên đc căn cứ vào Luật BHXH 2014, Nghị định 38/2019/NĐ-CP, Nghị định 146/2018/NĐ-CP.