Áp dụng chính thức tăng lương cơ sở từ 01/7/2019

Chiều ngày 09/11/2018, Ở kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn nghị quyết về dự toán Ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2019.
Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ tiến hành điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (thời gian tiến hành là từ ngày 01/7/2019).

chinhthuctangluongcoso

Hình ảnh: Chính thức tăng lương cơ sở từ 01/7/2019

Mức lương cơ sở sử dụng làm căn cứ để:

– Tính mức lương trong Các bảng lương, mức phụ cấp và thực hành Các cơ chế khác theo quy định của pháp luật;

– Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

– Tính Những khoản trích & Những chế độ đc hưởng theo mức lương cơ sở.

như vậy, trong thời gian đến, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới về mức lương cơ sở để thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức & lực lượng khí giới.

Kết quả biểu quyết

45657975 295453041066060 2086673314884878336 n