Những công việc kế toán tổng hợp cần làm là gì?

Kế toán tổng hợp là gì? công tác của kế toán tổng hợp phải làm trong Cty 

– hiện giờ, tất cả C.ty dù quy mô lớn hay nhỏ cũng đều có ít nhất một kế toán, đặc biệt xu hướng chung hiện thời của Các công ty đều có ý định tuyển dụng kế toán tổng hợp. do vậy, kế toán tổng hợp biến thành một nghề rất quan yếu & quan trọng. Để trở nên một kế toán tổng hợp giỏi, bạn không chỉ cần am tường về công việc mà bạn cần phải trau dồi kỹ năng chuyên môn cũng tương tự rèn luyện Các phẩm chất cần phải có trong ngành kế toán. Vậy, công việc của kế toán tổng hợp là cần phải làm Các gì? Các tiêu chuẩn cần có đối với 1 kế toán tổng hợp là gì?

ke-toan-tong-hop-la-gi-cong-viec-cua-ke-toan-tong-hop-phai-lam-trong-doanh-nghiep

1. Kế toán tổng hợp ?

– Kế toán tổng hợp là một phòng ban của kế toán tài chính, nhằm diễn giả Các số liệu report mang tính tổng hợp về tình hình tài sản, doanh thu Ngân sách & kết quả sinh sản kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán vào một thời khắc nhất định.

– Nói cách khác kế toán tổng hợp chỉ thúc đẩy đến tài khoản của sổ cái tổng hợp và báo cáo tài chính.

hai. bổn phận & công việc của kế toán tổng hợp

a. công tác hàng ngày:

– thu thập, xử lý thông báo, số liệu kế toán, Những chứng từ kế toán phê chuẩn Các nghiệp vụ kinh tế nảy sinh như Các hoạt động của DN liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh của DN (Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… tiến hành Thu/ chi tiền,..)

– Phải lập – tích lũy, xử lý – kiểm tra – nghiên cứu tính hợp lí, hợp thức, hợp pháp của Những chứng từ kế toán như Hợp Đồng, PT/PC. PN/PX…

– Hạch toán thu nhập, Ngân sách, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ không giống, thuế GTGT.. Vào sổ sách kế toán.

– Theo dõi và điều hành và quản lý công nợ.

– Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất bản chất theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm nhưng Ngân sách sinh sản dở dang.

– check nhưng đo lường việc luân chuyển hàng tồn kho, thời gian tồn kho Ở từng kho phê duyệt kế toán tổng hợp kho.

– khai triển Những CV không giống theo đòi hỏi của vận hành.

– cập nhật Các Thông tư, Nghị định, Văn bản luật pháp mới nhất về Thuế.

** thu thập là tập trung toàn bộ hoá đơn chứng từ kế toán nảy sinh trong thời gian DN đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trong DN: nảy sinh lúc DN bán hàng hoá cung ứng dịch vụ cho KH, theo quy định phải xuất hoá đơn… chứng từ kế toán cần thu thập: Hoá đơn Output đầu ra, Phiếu bán ra, Phiếu thu, Giấy báo Có,…

– Ngoài DN: phát sinh lúc DN đi mua hàng hoá dịch vụ về phục vụ cho hoạt động sinh sản kinh doanh, để ghi nhận TS mua, đưa vào làm CP đc trừ khi tính thuế TNDN… Chứng từ kế toán cần thu thập: Hoá đơn đầu vào, Phiếu Nhập kho, Phiếu Chi, Giấy báo Nợ,…

– Dường như, Các bạn phải thu thập được: Hợp Đồng kinh tế, Đơn đặt hàng, Biên bản thanh lý, Hợp Đồng kinh tế, Báo Giá, Phiếu yêu cầu,….

** Xử lý là việc kiểm tra nghiên cứu và phân tích về tính hợp pháp, hợp lệ & hợp lý của hoá đơn, chứng từ kế toán

– Tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ kế toán :

+ Hoá đơn phải đc tạo theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính( TT39/2014/TT-BTC). chú ý với Hoá đơn đặt in, để đủ tính Hợp pháp, trước khi đưa vào dùng phải thông tin phát hành hoá đơn với Cơ thuế quan quản lý DN.

+ Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, bán ra,… phải đc tạo theo đúng mẫu điều khoản của chế độ kế toán DN chọn lựa

– Tính hợp lệ: nội dung trên Hoá đơn chứng từ kế toán phải đc phản ánh vừa đủ, cụ thể, rõ ràng, không tẩy xoá, ghi chồng đè lên Hoá đơn chứng từ kế toán, không sử dụng mực màu đỏ,….

– Tính có lí: content của nghiệp vụ kinh tế nảy sinh được phản chiếu trên chứng từ kế toán phải ảnh hưởng, phục vụ cho quá trình hoạt động sinh sản kinh doanh của DN.

thí dụ : C.ty BT chuyên về kinh doanh bán buôn Những thiết bị điện tử, điện lạnh và dịch vụ đào tạo kế toán. giả thiết BT mua về 1 máy xúc, máy ủi… thì Chứng từ ghi nhận đối tượng này là không có lý.

chi tiết xem Ở đây:Hoá đơn ,chứng từ hợp lí – hợp pháp – hợp lệ

** chính sách kế toánđây là Những quy định chung trong công tác hạch toán ghi sổ kế toán, hiện tại về việc chọn lựa cơ chế kế toán cho DN, chúng ta có:

– Thông bốn 200/2014/TT-BTC ( thay thế hoàn toàn QD15/2006/QĐ-BTC) dành cho DN có Quy mô lớn, hoặc vốn kinh doanh là 100 phần trăm vốn nước ngoài.

– Thông tư 133/2016/TT-BTC dành cho khách hàng vừa và nhỏ (HL:01/01/2016). Thông bốn 133 thay thế QD48//2006/QĐ-BTC dành cho DN của quy mô vừa và nhỏ.

** xếp đặt sau khi Hoá đơn chứng từ kế toán được thu thập & xử lý, chúng ta đưa vào sắp xếp. Việc bố trí Có thể theo Các cách:

– xếp đặt theo loại Chứng từ

– bố trí theo content của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

(Việc bố trí theo cách nào là tuỳ chọn lọc của DN, và đều phải bảo đảm sắp xếp có hệ thống, theo lớp lang thời kì nhưng Có thể so sánh được)

** Lưu trữ:

– Đối với Những Chứng từ kế toán không làm căn cứ kê khai tính thuế, hạch toán ghi sổ kế toán: lưu trữ tối thiểu trong vòng 05 năm.

VD: Hợp Đồng kinh tế, Đơn đặt hàng, Bảng Báo Giá,…

– Đối với Các Chứng từ kế toán làm căn cứ kê khai tính thuế, hạch toán ghi sổ kế toán: lưu trữ tối thiểu trong vòng 10 năm.

VD: Hoá đơn, Phiếu Nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi,…

– Đối với Những Chứng từ kế toán có xúc tiến tới An ninh Quốc phòng lưu trữ tối thiểu trong vòng 20 năm.

b. công việc hàng tháng:

– Đầu tháng:

+ Làm tờ khai Thuế GTGT theo tháng (dành cho Các Cty có tổng doanh thu năm vừa qua liền kề trên 50 Tỷ).

cụ thể bạn Rất có thể xem thêm: chỉ dẫn làm thuế giá trị gia tăng

+ báo cáo thực trạng sử dụng hóa đơn (cho Các công ty thuộc diện không may cao về thuế – có thông báo của Thuế).

+ Làm tờ khai thuế TNCN theo tháng: dành cho Các C.ty kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng có số Thuế TNCN phải khấu trừ vào lương của người lao động từ 50 triệu trở lên.

=> Hạn nộp Những loại report thuế tháng sẽ là ngày 20 của tháng sau. Nếu có nảy sinh số tiền phải Thuế phải nộp thì kế toán đi nộp tiền, hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.

– Cuối tháng:

+ Tính và thanh toán lương thuởng cho cán bộ công nhân viên.

+ Tổng hợp và lập Các bảng biểu, sổ sách, báo cáo theo QĐ và theo y/c của điều hành.

+ Hạch toán Những bút toán cuối tháng

** Hạch toán Những bút toán về lương thuởng cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương )

– Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK 6421 – Tổng lương của bộ phận bán sản phẩm

Nợ TK 6422 – Tổng lương của bộ phận điều hành và quản lý

Có TK 334 – Tổng lương phải trả cho CNV

– Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ tính vào Ngân sách

Nợ TK 6421 – Tổng số trích cho bộ phận bán sản phẩm

Nợ TK 6422 – Tổng số trích cho bộ phận vận hành

Có TK 3383 – Lương CB x 18%

Có TK 3384 – Lương CB x 3%

Có TK 3385 – Lương CN x 1%

 Chi phí bán hàng:

+ Thông bốn 200 sử dụng account 641

+ Thông bốn 133 dùng tài khoản: 6421

– Ngân sách chi tiêu vận hành doanh nghiệp:

+ Thông bốn 200 sử dụng tài khoản: 642

+ Thông tư 133 dùng tài khoản: 6422

– Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ – tính vào lương của cán bộ công viên chức

Nợ TK 334 – Tổng số trích cho phòng ban điều hành

Có TK 3383 – Lương CB x 8%

Có TK 3384 – Lương CB x 1,5%

Có TK 3385 – Lương CN x 1%

** Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)

Nợ TK 334 – Tổng số thuế TNCN khấu trừ

Có TK 3335

** tính sổ lương cho CBCNV:

Nợ TK 334 – Tổng tiền thnh toán cho CNV, sau lúc đã trừ đi Những khoản giảm trừ

Có TK 1111, 1121

** tính sổ tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383 – Số tiền đã trích BHXH

Nợ TK 3384 – Số tiền đã trích BHYT

Nợ TK 3385 – Số tiền đã trích BHTN

Có TK 1111, 1121 – Tổng phải thanh toán

**Với bảo hiểm thất nghiệp thì:

+ Thông bốn 200 sử dụng account 3386

+ Thông tư 133 dùng account 3385

** Trích khấu hao tài sản cố định:

Nợ TK 6421 – Số khấu hao kỳ này của bộ phận bán sản phẩm

Nợ TK 6422 – Số khấu hao kỳ này của bộ phận vận hành

Có TK 214 – Tổng khấu hao đã trích trong kỳ

** Phân bổ Ngân sách chi tiêu trả trước ( nếu có)

Nợ TK 6421 – Số Ngân sách ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422 – Số Ngân sách chi tiêu ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận điều hành và quản lý

Có TK 242 – Tổng số đã phân bổ trong kỳ

** Tính thuế GTGT (Làm theo tháng hoặc quý tùy vào kỳ KK thuế GTGT của DN) : Là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ.

Nợ TK 3331

Có TK 1331 – Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 account

** tập trung giá vốn hàng bán: (Chú ý: khi hạch toán đến bút toán này. Kế toán phải tổng hợp được bảng “Nhật xuất tồn kho” cuối kỳ nhưng tìm được được đơn giá đẩy ra về Phiếu xuất kho).

Nợ TK 632

Có TK 156 – Dòng tổng cộng của Cột thành tiền giá vốn xuất kho trên PXK.

c. công việc hàng quý:

– Lập tờ khai thuế GTGT: dành cho Các Cty có tổng lợi nhuận năm trước đó liền kề không thực sự 50 tỷ.

– Lập tờ khai thuế TNCN: dành cho Những Cty kê khai thuế GTGT theo quý hoặc Các doanh nghiệp KK thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ vào lương của người lao động dưới 50 triệu.

– Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo qúy ( khởi đầu từ quý 4/2014 Các DN Chưa hẳn làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa)

– Lập report hiện trạng sử dụng hóa đơn quý: dành cho Những doanh nghiệp không nhận được thông tin về việc DN thuộc diện không may cao về thuế.

cụ thể mời Các bạn xem Tại đây: Cách lập report thực trạng dùng hóa đơn quý

– Lập Các report nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

– Tổng hợp số liệu hạch toán từ Những phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán tính sổ, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số nảy sinh tài khoản;

– check, đối chiếu số liệu cụ thể từng phần hành với sổ cái;

=> Hạn nộp report quý là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

d. công tác hàng năm:

d.1. Đầu năm:

– Nộp tờ khai thuế môn bài & tiền thuế môn bài (Đối với và công ty mới thành lập)

– Nộp tiền thuế Môn bài (đối với Những doanh nghiệp đã & đang hoạt động)

– triển khai Những bút toán đầu năm tài chính mới như:

+ Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ

+ Hạch toán Ngân sách chi tiêu thuế môn bài năm tài chính mới.

– lúc làm sổ sách kế toán, đầu năm kế toán phải thực hiện bút toán đầu kỳ đấy là kết chuyển lãi – lỗ:

+ Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm vừa qua sang năm đó chính là số dư của account 421 – doanh thu chưa phân phối trên Bảng Cân đối nảy sinh tài khoản của năm trước đó

Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => năm trước đó doanh nghiệp LỖ

=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4211 – doanh thu sau thuế chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Năm nay

Nếu TK 4212 có số dư bên Có => năm trước Cty LÃI

=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:

Nợ TK 4212 – lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Năm nay

Có TK 4211 – doanh thu sau thuế chưa phân phối năm ngoái

Ví dụ: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2016 đang có số dư bên Nợ.

chi tiết là Nợ 4212: 10.000.000 -> nghĩa là năm 2016 C.ty này kinh doanh Lỗ 10 triệu

=> Sang năm 2017 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.

Nợ 4211: 10.000.000

Có 4212: 10.000.000

Chú ý: Đứng trên năm 2016 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của Năm nay Có nghĩa là Ở TK 4212 ( Bên nợ).

Còn sang năm 2017 thì số lỗ 10 triệu này là của năm ngoái nên phải Tại TK 4211 ( Bên nợ)

Ví dụ: Năm 2017, doanh nghiệp cuối kỳ của TK: 4212 – DƯ CÓ: 10.000.000

Năm 2017, kế toán hoạt động lãi: 10.000.000

Đầu năm 2018, lúc làm sổ sách kế toán, chúng ta phải chuyển số dư nhưng khai triển bút toán trước tiên trên sổ sách kế toán là kết chuyển lãi của năm vừa qua (2017) sang Năm nay (2018):

Nợ 4212: 10.000.000

Có 4211: 10.000.000

(Ngoài việc kết chuyển lãi lỗ thì công tác đầu năm của kế tóan còn phải chuyển toàn bộ số dư cuối kỳ của Các TK đầu 1 + hai +3 + 4 sang làm số dư đầu kỳ của năm nay).

d.2. công tác cuối năm:

– check sự cân đối giữa số liệu kế toán cụ thể nhưng tổng hợp

– check số dư cuối kỳ có hợp lí nhưng khớp đúng với Những report cụ thể.

– Lập bảng cân đối số nảy sinh tài khoản năm.

– Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN nhưng TNCN

– Lập báo cáo tài chính.

– Lập report quản trị (theo yêu cầu của quản lý)

– In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, nhà băng,báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ cụ thể,….)

– Những bút toán kết toán cuối kỳ: (Kỳ kế toán Có thể là tháng, quý, năm tuỳ theo tình trạng nảy sinh nhưng chọn lập số sách của kế toán doanh nghiệp)

cụ thể mời Các bạn xem thêm: Hạch toán Các bút toán kết chuyển cuối kỳ năm tài chính

3. tiêu chuẩn đòi hỏi kế toán tổng hợp:

– Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm rõ chế độ kế toán.

– Tổ chức, sắp đặt nhưng xây dựng planer để khai triển nhiệm vụ đc phân công.

– Biết tổng hợp & phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

– Có tri thức cơ bản về công nghệ công đoạn sinh sản trong công ty

– sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).

4. Quan hệ công việc:

a. Quan hệ nội bộ:

– toàn bộ Những nhân viên, phòng ban trong doanh nghiệp.

– Nhận sự chỉ đạo và báo cáo gánh vác phòng Kế toán.

– Nhận thông báo và thông tin trực tiếp Các kế toán viên.

b. Quan hệ bên ngoài:

– viên thuế;

– Ngân hàng;

– Khách hàng;

– Nhà cung cấp.