Điện tử – Điện lạnh

Tìm hiểu về màn hình amoled điện thoại

Điện thoại thông minh được cải tiến nhiều về màn hình, mang đến trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng công nghệ. Hiện nay, điện thoại sử dụng 3 công nghệ màn hình chính LCD, Amoled, Oled với đặc điểm khác nhau. Các thế hệ điện thoại Amoled khá phổ biến, được người dùng công nghệ đánh […]

Read More